درباره ما

درباره ما

گروه مشاوره و آزمون های آنلاین های نبض کنکور مجموعه ای از مشاوران مجرب و رتبه های برتر سال های اخیر هستند که در عرصه کنکور سراسری آماده ارائه خدمات به دانش آموزان میباشند. شما نیز اگر رتبه برتر یا مشاور هستید میتوانید به ما بپیوندید.